Ảnh trước và sau

Khách hàng nâng mũi tại Petunia
Hot boy Lâm Hạo Nhiên nâng mũi tại Petunia
Khách hàng nâng cơ, trẻ hóa da Hifu SonoQueen
Khách hàng mở rộng góc mắt
Khách hàng nhấn mí
Khách hàng nâng mũi S-Line bọc sụn