Ảnh trước và sau

Khách hàng nâng mũi Hàn Quốc
Khách hàng nâng mũi bọc sụn tự thân
Khách hàng nâng mũi tại Petunia
Khách hàng Phạm Xuân Hào cắt mí
Hotboy Chu Khả Hiếu nâng mũi và nhấn mí
Chiếc mũi cao thanh tú của khách hàng